Tel. +48 503 157 162    email: biuro@w-sercu-uzdrowiska.com

polski deutsch english

eko Technologia

ekologiczny apartament
 
 

Wykorzystanie nowoczesnej technologii bazującej na źródłach energii odnawialnej wyróżnia naszą inwestycję na tle wszystkich innych tego typu  w Polsce. Źródłem centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego jest pompa ciepła korzystająca z ciepła ziemi za pomocą 10 odwiertów o głębokości 100 m. Dodatkowo, jako wspomaganie ogrzewania ciepłej wody użytkowej, zaprojektowana została instalacja 10 kolektorów słonecznych, umieszczonych na dachu budynku. W każdym mieszkaniu jest ogrzewanie podłogowe - idealne do współpracy z gruntową pompą ciepła, estetyczne, komfortowe i energooszczędne. 

Nowatorskie rozwiązania zaplanowane na tym obiekcie są ogromnym atutem pod względem ekologicznym, a także pod względem finansowym dla przyszłych mieszkańców budynku.

Oznaczają bowiem niższe rachunki za ogrzewanie i wodę.

 

4 najważniejsze zalety pompy ciepła

        

EKONOMIA

W porównaniu do systemów grzewczych opartych na innych nośnikach energii, pompa ciepła jest najtańszym sposobem ogrzewania budynku mieszkalnego. Instalacja pompy ciepła niesie za sobą zwiększone nakłady inwestycyjne – różnica w tych nakładach w porównaniu do innego systemu grzewczego amortyzuje się w okresie 5 – 10 lat.

Porównanie kosztów ogrzewania w oparciu o ceny rynkowe paliw w czerwcu 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Porównanie eksploatacyjnych kosztów ogrzewania różnymi nośnikami energii (Koszt brutto uzyskania 1 GJ energii cieplnej wg cen rynkowych w czerwcu 2013 r.)

L.p.

Rodzaj nośnika energii (paliwa)

Jednostka
miary

Wartość
opałowa

Sprawność
urządzeń

Zużycie
paliwa

Cena
jednostkowa
netto

Koszt brutto
1 GJ energii

COP

[ a ]

[MJ/a]

[%]

[a/GJ]

[zł/a]

[zł]

1

Energia elektryczna (grzałka)

kWh

3,60

100

277,78

0,51

141,67

2

Gaz płynny propan – butan

dm3

24,00

93

44,80

1,9

85,13

3

Olej opałowy

dm3

39,00

93

27,57

3

82,71

4

Koks

kg

27,00

60

61,73

0,9

55,56

5

Gaz ziemny GZ 50

m3

34,00

93

31,63

1,5

47,44

6

Gaz ziemny GZ 50 (kocioł kondensacyjny)

m3

34,00

107

27,49

1,5

41,23

7

Węgiel

kg

24,00

60

69,44

0,7

48,61

8

Energia elektryczna (pompa ciepła)

kWh

3,60

500

55,56

0,51

28,33

5,0

8a

Energia elektryczna (pompa ciepła)

kWh

3,60

400

69,44

0,51

35,42

4,0

8b

Energia elektryczna (pompa ciepła)

kWh

3,60

350

79,37

0,51

40,48

3,5

8c

Energia elektryczna (pompa ciepła)

kWh

3,60

300

92,59

0,51

47,22

3,0

8d

Energia elektryczna (pompa ciepła)

kWh

3,60

250

111,11

0,51

56,67

2,5

 

 

 

EKOLOGIA

W porównaniu do pompy ciepła zasilanej energią elektryczną inne źródła ciepła, bazujące na paliwach emitują gazy spalinowe: głównie tlenki azotu i siarki oraz CO2, przy czym emisja ta ma charakter rozproszony i jest praktycznie niemożliwa do ograniczenia w ekonomicznie rozsądny sposób. Ma to niemały wpływ na klimat od skali mikro (np. małych miejscowości zagrożonych smogiem) do skali zjawisk mających związek z globalnym ociepleniem. Skoncentrowanie spalania paliw w elektrowniach ułatwia działania proekologiczne: funkcjonują w tym zakresie m.in. technologie odsiarczania spalin, a w przyszłości – być może – również technologie sekwestracji CO2. Energia pozyskiwana z gruntu przez pompę ciepła jest energią odnawialną. Pompa ciepła korzystająca z zasobów tzw. „płytkiej geotermii” (do głębokości ok. 100 m) praktycznie w całości korzysta z energii słonecznej deponowanej corocznie w gruncie w wyniku nasłonecznienia i poprzez wody opadowe. Przy współczynniku COP wynoszącym 4 energia oddana do budynku w 75 % pochodzi z gruntu.

Istotą działania pompy ciepła jest pobieranie ciepła z jednego ośrodka i oddawanie w drugim. Ma to niezwykłe znaczenie tam, gdzie zachodzi potrzeba klimatyzowania pomieszczeń i wyposażenia budynku w energochłonne klimatyzatory. W budynku wyposażonym w pompę ciepła można rozwiązać potrzeby klimatyzacji poprzez odpowiednie gospodarowanie energią: wykorzystanie części ciepła (tzw. ciepła odpadowego) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz akumulację nadmiaru energii w gruncie.

komfort  

KOMFORT

Zarządzanie gospodarką cieplną budynku wyposażonym w pompę ciepła jest w pełni zautomatyzowane. Pompa ciepła wraz z urządzeniami towarzyszącymi jest ustawiona non stop w trybie czuwania – system włącza się reagując na zmianę temperatur decydujących o komforcie cieplnym budynku.

 

TRWAŁOŚĆ

Pompa ciepła i towarzyszące jej urządzenia wykazują się trwałością znacznie większą od urządzeń kotłowni paliwowych. Jedynym podzespołem pompy ciepła podlegającym zużyciu jest sprężarka, której trwałość według dokumentacji producentów przekracza 20 lat. Maksymalny koszt regeneracji pompy ciepła związanej z wymianą sprężarki nie przekracza 10 % budowy węzła grzewczego.